Стратегии за преподаване, учене и критическо мислене.В сб: Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново,В. Търново, 2010, с. 44-51, ISBN 978-954-524-734-7, htpp://www.set-vtu.com/site/bul/de.html COBISS.BG-ID 1234438116


Кръстева, Антония (2010) Стратегии за преподаване, учене и критическо мислене.В сб: Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново,В. Търново, 2010, с. 44-51, ISBN 978-954-524-734-7, htpp://www.set-vtu.com/site/bul/de.html COBISS.BG-ID 1234438116 В сб: Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование. В. Търново, с. 44.


 В доклада се представят съвременни стратегии за обучение в критическо мислене.
  Доклад
 преподаване, учене, критическо мислене
 Издадено
  4438
 Антония Кръстева

1. МОН, Консорциум РААБЕ – Меркурий 97. Обучение за изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие. Информационен бюлетин Съвременна педагогическа литература.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/