Петко Ст. Петков, Биобиблиографска справка.


Петков, Петко (2010) Петко Ст. Петков, Биобиблиографска справка. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2010 г., 30 с.


 биобиблиографска справка за публикациите на Петко Ст. Петков; отзиви за негови публикации; кратка биографична справка; интервюта
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 библиография
 Издадено
  4437
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/