Музикална култура на Велико Търново от Възраждането до края на ХХ век. съст. Илияна Николова, ред. Марин Ковачев, В. Търново: Астарта, 2008, 118 с. ISBN 978-954-350-053-6 COBISS.BG-ID 1227898084


Николова, Илияна (2008) Музикална култура на Велико Търново от Възраждането до края на ХХ век. съст. Илияна Николова, ред. Марин Ковачев, В. Търново: Астарта, 2008, 118 с. ISBN 978-954-350-053-6 COBISS.BG-ID 1227898084


 Изданието предлага 1090 заглавия(архивни материали и публикации), съдържащи богата информация за музикалната история на гр. Велико Търново. Материалите са подредени в 24 основни дяла, като са включени възможно най-пълни, важни и значими исторически свидетелства за развитието на музикалния живот. Те дават възможност за изследване на музикално-културното наследство на Велико Търново и съхранение на историческата музикална памет. Библиографията може да бъде в помощ на научни работници, музиковеди,
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 музикална история, Велико Търново
 Издадено
  4432
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/