За някои аспекти на понятията интерлингва и семантичен метаезик и ролята им при семантичната репрезентация на значението


Стоянова, Невена (2009) За някои аспекти на понятията интерлингва и семантичен метаезик и ролята им при семантичната репрезентация на значението В: 45 години Филологически факултет, Юбилеен сборник. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с.194-203, ISBN 978-954-524-673-9


 Кратко представяне на няколко системи за формализиране на естествения човешки език
  Статия
 метаезик, семантична репрезентация, автоматичен превод


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  4429
 Невена Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/