За някои аспекти на понятията интерлингва и семантичен метаезик и ролята им при семантичната репрезентация на значението


Стоянова, Невена (2009) За някои аспекти на понятията интерлингва и семантичен метаезик и ролята им при семантичната репрезентация на значението В: 45 години Филологически факултет, Юбилеен сборник. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с.194-203, ISBN 978-954-524-673-9, COBISS.BG-ID - 1230260196


 Кратко представяне на няколко системи за формализиране на естествения човешки език
  Статия
 метаезик, семантична репрезентация, автоматичен превод


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  4429
 Невена Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/