Lexique nominal, première partie


Стоянова, Невена (2008) Lexique nominal, première partie Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 296 с., ISBN 978-954-524-657, COBISS.BG-ID - 1229386468


 Учебник по номинална лексика, предназначен за студентите, изучаващи френски език (в съавт.)
  Учебник / Учебно помагало
 лексика, френски език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  4427
 Невена Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/