Lexique nominal, première partie


Стоянова, Невена (2008) Lexique nominal, première partie Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 296 с., ISBN 978-954-524-657


 Учебник по номинална лексика, предназначен за студентите, изучаващи френски език (в съавт.)
  Учебник / Учебно помагало
 лексика, френски език


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  4427
 Невена Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/