The Educational reforms in direction to development of a critical thinking. International conference Pedagogicкa evaluace `08. 2008, Ostrava,


Кръстева, Антония (2008) The Educational reforms in direction to development of a critical thinking. International conference Pedagogicкa evaluace `08. 2008, Ostrava, V: International conference Pedagogicкa evaluace `08. Ostrava,


 В статията се разглеждат съвременните образователни реформи по посока - критическо мислене.
  Статия
 образование, критическо мислене
 Издадено
  4424
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/