Синергетичният подход - за познавателното развитие на учениците. В сб.: Българското образование – национални ориентири и европейски измерения. Национален музей на образованието, Габрово, 2008, с. 226-228, ISBN 978-954-490-044-1


Кръстева, Антония (2008) Синергетичният подход - за познавателното развитие на учениците. В сб.: Българското образование – национални ориентири и европейски измерения. Национален музей на образованието, Габрово, 2008, с. 226-228, ISBN 978-954-490-044-1 В сб.: Българското образование – национални ориентири и европейски измерения. Национален музей на образованието, Габрово, с. 226.


 Анализира се ролята на синергетичния подход за извеждане значението на критическото мислене.
  Доклад
 образование, синергетичен подход, критическо мислене
 Издадено
  4420
 Антония Кръстева

2. Добринова, В. Синергетичен модер на личностно ориентирано обучение за развитие на преносими ключови компетентности на учениците 5-7 клас. Автореферат, София, 2019, с. 7.

1. Ангелова, С.Здравно-образователната подготовка на студенти педагози през призмата на синергетичния подход. В сб.: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. В. Търново, 2018, с. 57-68.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/