Интелектуалното развитие на второкласниците – опит за диагностициране. В: сб. Дни на науката, СУБ, В. Търново, 2009, с. 173-182, ISBN 987-954-400-078-2


Кръстева, Антония (2009) Интелектуалното развитие на второкласниците – опит за диагностициране. В: сб. Дни на науката, СУБ, В. Търново, 2009, с. 173-182, ISBN 987-954-400-078-2 В: сб. Дни на науката, СУБ, В. Търново, с. 173.


 В доклада се прави опит за диагностициране на интелектуалното развитие на ученици от началното училище - ІІ клас.
  Доклад
  интелект, интелектуално развитие, ученици
 Издадено
  4419
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/