Форми на учебна работа в художествено-изобразителната дейност на детето


Гюлчев, Николай (2006) Форми на учебна работа в художествено-изобразителната дейност на детето сп. Педагогически алманах


 Учебно-възпитателният процес по изобразително изкуство се осъществява чрез установени от учебната практика форми на работа.
  Студия
 форми на работа, изобразителна дейност
 Издадено
  4399
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/