Тибетската книга на мъртвите – душата в плен на смъртта.


Маринова, Мария (2003) Тибетската книга на мъртвите – душата в плен на смъртта. Societas Classica II, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”


 Публикацията представлява аналитично изследване на реалиите, съдържащи се в текста на Тибетската книга на мъртвите и тяхното отражение и интерпретация в някои съвременни течения на психологията.
  
 Тибетска книга на мъртвите, Юнг, ламаизъм
 
  4394
 Мария Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/