Бронзови ритуални съдове от династиите Шан и Джоу


Маринова, Мария (2003) Бронзови ритуални съдове от династиите Шан и Джоу Societas Classica II, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”


 Публикацията описва основните разновидности на бронзовите ритуални съдове от първите династии на Китай, акцентувайки предимно върху техните технически характеристики, и не толкова върху ролята им в религиозно-политическия живот.
  
 шан, джоу, бронзови съдове, ритуали
 
  4393
 Мария Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/