Изследване точността на изпълнение на началния удар при подрастващи волейболисти”


Стефанов, Светослав (2009) Изследване точността на изпълнение на началния удар при подрастващи волейболисти” Велико Търново


 Изследване точността на изпълнение на началния удар при подрастващи волейболисти”
  Доклад
 Изследване точността на изпълнение на началния удар при подрастващи волейболисти”
 Издадено
  4392
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/