Лексиката от областта на военното дело в старовисоконемски и старобългарски лични имена (на немски език)


Петков, Марин (2003) Лексиката от областта на военното дело в старовисоконемски и старобългарски лични имена (на немски език) „Linguistique balkanique“, XLIII, 2-3 (en hommage au prof. dr. Ljudvig Selimski), Sofia 2003 – 2004, стр. 201 – 212.


 -
  
 военно дело, старовисоконемски, старобългарски, лични имена
 
  4363
 Марин Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/