• Н. Радев. Технологии за социална защита, ГорексПрес, София, 2007, с.260;


Радев, Начко (2007) • Н. Радев. Технологии за социална защита, ГорексПрес, София, 2007, с.260; София


 Социалните технологии придобиват особена актуалност в България, когато се осъществяват коренни преобразования в политиката, икономиката и социалната сфера. В обществения живот тече процес на отказ от много стереотипи, извършва се критична преоценка на социални ценности, търсят се нови модели на обществено и държавно устройство, съпроводени понякога със значителни разходи в равнището и качеството на живота на хората. Субектите на тези преобразования не винаги се оказват способни адекватно да реаг
  Монография
 социална технология, социална защита, социална работа
 
  4343
 Начко Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/