Бази от данни


Георгиева-Трифонова, Цветанка (2010) Бази от данни Издателство "Астарта", 200 стр.


 -
  Учебник / Учебно помагало
 -


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  4337
 Цветанка Георгиева-Трифонова

1. Кордов К., Христова Р., Ръководство за работа с Access 2016, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2016, ISBN 978-619-201-125-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/