Същност, значение и роля на учебно-тренировъчната фирма за подготовка на кадри в туризма


Манчева, Олга (2006) Същност, значение и роля на учебно-тренировъчната фирма за подготовка на кадри в туризма Сб. доклади от международна научно-практическа конференция „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, ГорексПрес, С. 2006


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  4336
 Олга Манчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/