Възможности за развитие на религиозен туризъм във Великотърновска дестинация


Манчева, Олга (2007) Възможности за развитие на религиозен туризъм във Великотърновска дестинация Сб. доклади от юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: първи стъпки”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, С. 2007


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  4335
 Олга Манчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/