О смешивании этимологических гнезд омонимичных звукоизобразительных слов. - Slavica, 2009, 38, pp.19–34. ISSN 0583-5356.


Колева-Златева, Живка (2009) О смешивании этимологических гнезд омонимичных звукоизобразительных слов. - Slavica, 2009, 38, pp.19–34. ISSN 0583-5356.


 Разглеждат се случаи на формално съвпадане на различни звукоизобразителни думи, водещо до смесване на техните етимологични гнезда.
  Статия
 омонимия, ономатопея, звуков символизъм


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  4319
 Живка Колева-Златева

1. Галочкина Т.А. К вопросу о семантических связях между словами этимологических гнезд индоевропейских корней *LEIP И *TELP/TALP. - Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2017, 73(7-3), с. 89-93. ISSN 1997-2911. Цит. на стр. 90 три пъти.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/