Клавирни миниатюри "Шумен" през призмата на хармонията


Булева-Петрова, Марияна (2009) Клавирни миниатюри "Шумен" през призмата на хармонията сб. Панчо Владигеров - поглед от ХХІ век, с. 68-78. ISBN 978-954-92438-1-9


 Статията представя типични проявления на хармоничното мислене на Панчо Владигеров в клавирните миниатюри "Шумен"
  Доклад
 хармония, хармонично мислене, хармоничен стил
 Издадено
  4300
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/