Поглед към хармонията на Марин Големинов (с примери от балета "Нестинарка")


Булева-Петрова, Марияна (2009) Поглед към хармонията на Марин Големинов (с примери от балета "Нестинарка") сб. 100 години от рождението на академик Марин Големинов, с. 49-61. ISBN 978-954-92200-4-9


 Статията представя характерни черти от хармоничното мислене на Марин Големинов и ги илюстрира с музикални примери от неговия балет "Нестинарка"
  Статия
 хармония, миксодиатонична система дорийско-фрикийски еолийско-локрийски разновидности на степените
 Издадено
  4299
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/