School and Family as Partners. Paper presented at the 2009 Asian Pacific Forum on Sociology of Education: Social Change and Educational Reform, Tainan, May 2009. Ed. by Tien Hui Chiang. Tainan: 台灣國立大學, 2009, pp. E-3-4-1 - E-3-4-4


Симеонова, Катя (2009) School and Family as Partners. Paper presented at the 2009 Asian Pacific Forum on Sociology of Education: Social Change and Educational Reform, Tainan, May 2009. Ed. by Tien Hui Chiang. Tainan: 台灣國立大學, 2009, pp. E-3-4-1 - E-3-4-4 Tainan, Taiwan


 В материала се дискутират фактори за успешно взаимодействие между училището и семейството като социални институции.
  Статия
 school, family, cooperation
 Издадено
  4297
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/