Основни задачи на хоспитирането по български език в I-IV клас


Йорданова, Даниела (2009) Основни задачи на хоспитирането по български език в I-IV клас Научна конференция с международно участие. 25 години Педагогически факултет. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009.


 В доклада се синтезират основните задачи на хоспитирането по български език в I - IV клас
  Доклад
 основни задачи, хоспитиране, български език
 Издадено
  4295
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/