Диагностичен модел за измерване на детската речевоетикетна компететност


Йорданова, Даниела (2008) Диагностичен модел за измерване на детската речевоетикетна компететност София, сп. "Предучилищно възпитание"


 В статията се предлага диагностичен модел за измерване на детската речевоетикетна компетентност
  Статия
 диагностичен модел, детска речевоетикетна компетентност
 Издадено
  4294
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/