За формиращото оценяване в обучението по правоговор и правопис (1-4 клас).


Йорданова, Даниела (2008) За формиращото оценяване в обучението по правоговор и правопис (1-4 клас). Шумен


 В доклада се проследяват възможностите на формиращото оценяване в обучението по правоговор и правопис в 1 - 4 клас
  Доклад
 формиращо оценяване, обучение, правоговор, правопис
 Издадено
  4293
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/