Формиране на детската правоговорна култура в условията на съвременното начално ограмотяване


Йорданова, Даниела (2008) Формиране на детската правоговорна култура в условията на съвременното начално ограмотяване София, сп. "Начално образование"


 В статията се предлагат технологични варианти за формиране на детската правогаварна култура в условията на съвременното начално ограмотяване
  Статия
 детска правоговорна култура, съвременно начално ограмотяване
 Издадено
  4292
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/