Методика на обучението на български език и литература в началните класове – проблеми и перспективи. Втора част. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 223 ISBN 978-954-611-1 COBISS.BG-ID 1228221156


Йорданова, Даниела (2007) Методика на обучението на български език и литература в началните класове – проблеми и перспективи. Втора част. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 223 ISBN 978-954-611-1 COBISS.BG-ID 1228221156 УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново.


 В помагалото се разглеждат актуални проблеми от началното обучение български език
  Книга
  български език, методика на обучението - I-IV клас
 Издадено
  4290
 Даниела Йорданова

1. Цитирано на с. 189, с. 194. Велчева, Миглена. Речевото етикетно образование през погледа на началния учител.- Педагогически алманах, 2009, том 17, (1).COBISS.BG-ID 1228221156СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)

2. Цитирано на с. 189, с. 194. Велчева, Миглена. Речевото етикетно образование през погледа на началния учител.- Педагогически алманах, 2009, том 17, (1).COBISS.BG-ID 1228221156СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/