Числото в реч


Гърдев, Стефан (2000) Числото в реч Русе, ЛЕНИ-АН


 Монографията представя особености на околичествяването (употреба на числителни имена и на морфологичната категория число) в българската книжовна разговорна реч; докторска дисертация, 1993-1995 г.
  Монография
 съществителни имена; числителни имена; категория число; книжовна разговорна реч
 
  429
 Стефан Гърдев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/