Развитието на художественото образование в България. //Международна конференция,


Гърмидолова, Мариана (2009) Развитието на художественото образование в България. //Международна конференция, В. Търново.


 ...
  Статия
 ...


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  4281
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/