Изобразително изкуство – 8 клас.


Гърмидолова, Мариана (2009) Изобразително изкуство – 8 клас. издателство Азбуки-Просвета, София


 учебник за изобразително изкуство
  Учебник / Учебно помагало
 .....


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Хуманитарни науки Теория на изкуствата

Humanities Theory of Arts
Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  4279
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/