Табло по изобразително изкуство – „Човешка фигура”,


Гърмидолова, Мариана (2009) Табло по изобразително изкуство – „Човешка фигура”, издателство Просвета, София.


 ...
  Учебник / Учебно помагало
 ....


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  4278
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/