Примерни тестови задачи за проверка на уменията за слушане, четене и писане в обучението по немски като чужд език (III-IV клас)


Белчева, Весела (2007) Примерни тестови задачи за проверка на уменията за слушане, четене и писане в обучението по немски като чужд език (III-IV клас) Чуждоезиково обучение, кн. 1,50-63, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1174650084


 В разработката са представени 8 примерни тестови задачи за проверка на уменията за слушане, четене и писане в обучението по немски като чужд език (III-IV клас). Основа на някои от тестовите задачи са текстове от детската литература.
  Статия
 тестови задачи, слушане, четене, писане, немски като чужд език
 Издадено
  4273
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/