Добрите практики в дистанционното обучение на ресурсни учители


Гърбачева, Анелия (2009) Добрите практики в дистанционното обучение на ресурсни учители http://e-psychoeducation.eu


 Статията разглежда организацията и провеждането на дистанционното обучение на ресурсните учители. Предлага теоретично описание на показателите за добри образователни практики и тяхното рефлективно наблюдение в резултатите на дистанционното университетско обучение.
  Статия
 добри образователни практики, дистанционно обучение, професионална компетентност на ресурсния учител
 
  4261
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/