Интеграцията като идея, политика и тендеция в образованието. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2007.


Гърбачева, Анелия (2008) Интеграцията като идея, политика и тендеция в образованието. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2007. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


 Монографичният сборник е на авторски колектив от български и белгийски преподаватели. Разглеждат се училищната интеграция и интегрираното обучение и възпитание на децата/учениците със специални образователни потребности.
  Монография
 интеграция, интегрирано обучение, ресурсен учител
 
  4257
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/