Хармония на гласовете: сборник хорови песни /учебно помагало / (Автор на предговор). 44 с., Пловдив: Астарта, 2009, ISBN 978-954-350-086-3 !, COBISS.BG-ID 1254470628


Славова, Цветелина (2009) Хармония на гласовете: сборник хорови песни /учебно помагало / (Автор на предговор). 44 с., Пловдив: Астарта, 2009, ISBN 978-954-350-086-3 !, COBISS.BG-ID 1254470628 Пловдив, Астарта,


 Сборникът съдържа 20 хорови песни за смесен хор от различни епохи и стилове. Основното му предназначение е за учебните дисциплини "Хорово пеене", "Дирижиране" и "Хармония с аранжиране" във висшите музикални училища.
  Учебник / Учебно помагало
 хорови песни, дирижиране, хорово пеене, аранжиране


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  4242
 Цветелина Славова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/