ХАРМОНИЯ НА ГЛАСОВЕТЕ (сборник хорови песни)


Булева-Петрова, Марияна (2009) ХАРМОНИЯ НА ГЛАСОВЕТЕ (сборник хорови песни) Пловдив


 Учебно помагало за часовете по хорово пеене, дирижиране и хармония с аранжиране
  Учебник / Учебно помагало
 хорови песни, дирижиране, аранжиране за хор, хармония, стил
 Издадено
  4241
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/