Николов Д."Соматотипологична характеристика на занимаващи се с фитнес и бодибилдинг".


Николов, Димитър (2009) Николов Д."Соматотипологична характеристика на занимаващи се с фитнес и бодибилдинг". Научна конференция, гр. В.Търново


 
  Доклад
 фитнес, бодибилдинг, соматотипологична характеристика




 Издадено
  4220
 Димитър Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/