Николов Д."Масажът и ароматерапията- ключ към вътрешната хармония и душевния комфорт".


Николов, Димитър (2007) Николов Д."Масажът и ароматерапията- ключ към вътрешната хармония и душевния комфорт". Сб. Кинезиология, гр. В. Търново


 
  Доклад
 масаж, ароматерапия
 Издадено
  4217
 Димитър Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/