Николов Д."Проучване влиянието на извънурочните занимания по футбол върху физическата дееспособност на 12 годишни деца".


Николов, Димитър (2007) Николов Д."Проучване влиянието на извънурочните занимания по футбол върху физическата дееспособност на 12 годишни деца". Сп.Спорт и наука


 
  Доклад
 футбол, физическа дееспособност, извънурочни занимания
 Издадено
  4216
 Димитър Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/