Николов Д. "Изследване на взаимовръзката между силовата издръжливост и бързината при 12 годишни ученици, занимаващи се с лека атлетика".


Николов, Димитър (2007) Николов Д. "Изследване на взаимовръзката между силовата издръжливост и бързината при 12 годишни ученици, занимаващи се с лека атлетика". Сб."Европейски стандарти в спортното образование"


 
  Доклад
 лека атлетика, силова издръжливост, бързина
 Издадено
  4215
 Димитър Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/