Петров, Людмил, Иван Нейков.Физическо развитие и работоспособност при 9-10 годишни ученици, занимаващи се с тенис, Сб. Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет". Под. науч. ред. на Розалия Кузманова-Карталова. В. Търново: Фабер, 2010, с. 624-627. ISBN 978-954-400-422-4; COBISS.BG-ID 1236540644


Петров, Людмил (2010) Петров, Людмил, Иван Нейков.Физическо развитие и работоспособност при 9-10 годишни ученици, занимаващи се с тенис, Сб. Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет". Под. науч. ред. на Розалия Кузманова-Карталова. В. Търново: Фабер, 2010, с. 624-627. ISBN 978-954-400-422-4; COBISS.BG-ID 1236540644 Сб. Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет". Под. науч. ред. на Розалия Кузманова-Карталова. В. Търново: Фабер, 2010, с. 624-627. ISBN 978-954-400-422-4; COBISS.BG-ID 1236540644


 Изследване на влиянието на спорта тенис при деца
  Статия
 тенис, 9-10 годишни деца, физическо развитие и работоспособност


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4209
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/