Календар на празниците


Легкоступ, Магдалена (2005) Календар на празниците ИК – Просвета, София, 2005, ISBN 978-954-01-1554-2


 Учебното помагало е одобрено от МОМН и е съвместимо с учебната програма. То е адресирано към децата от подготвителна група с цел методическото подпомагане на възпитателната работа по образователно направление „Социален свят“. Неговото съдържание определя начина на работа: месечното систематизиране на опита е в задължителните регламентирани ситуации, а самото честване е в нерегламентираните ситуации и дава възможност за включване на празници на други етнически общности. Календарът на представените богато илюстрирани и описани празници обогатява житейския опит на детето в практически план – във всекидневието и в празнична среда.
  Учебник / Учебно помагало
 празници


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4160
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/