ОСНОВНИ ЛИТУРГИЧНИ СРЕДСТВА НА КАТЕХИЗАЦИЯ СПОРЕД СВ. КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ


Легкоступ, Магдалена (2009) ОСНОВНИ ЛИТУРГИЧНИ СРЕДСТВА НА КАТЕХИЗАЦИЯ СПОРЕД СВ. КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ Сп. “Духовна култура”, бр. 3, Синодално издателство, С., 2009, с. 42–50.


 Разглеждат се литургичните средства, които св. Кирил Йерусалимски използва в своята катехизическа практика. Извеждат се следните най-важни, основни литургични средства на катехизация: покаяние; Кръщение; Евхаристия; богослужение; молитва; заклинания. На основата на богословски анализ се проследява тяхното представяне в катехизическите произведения на св. Кирил и се описва специфичната църковна практика на тяхното прилагане.
  Статия
 катехизация, св. Кирил Йерусалимски, покаяние, Кръщение, Евхаристия, богослужение, молитва, заклинан


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4158
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/