Съвременни методи за повишаване на интереса на учениците в обучението по религия


Легкоступ, Магдалена (2008) Съвременни методи за повишаване на интереса на учениците в обучението по религия Сб. доклади “Съвременни образователни технологии в основното училище”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, ISBN 978-954-524-628-9; COBISS.BG-ID 1228373988


 An abstract: If Religious Education aims to achieve its elevated spiritual goals, its main task has to be rousing the interest in cooperative educational activities. The article treats interest as an integral act of manifestation of the complicated processes in the sphere of motivation. Learning motives are differentiated in two large categories: cognitive interest motives and social motives. The basic requirements of creating higher motivation for learning activities are discussed without rejec
  Доклад
 Religious Education, interest, motivation, methods


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4157
 Магдалена Легкоступ

2. Киров, Димитър. Методическо ръководство за учителя по Религия за 1. клас. УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, ISBN 978–619–202–050–7 , COBISS.BG-ID - 1275366372 с. 206 - Позоваване на труда

3. Киров, Димитър. Методическо ръководство за учителя по Религия за 2. клас. УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, ISBN 978–619–202– 063–7 , COBISS.BG-ID - 1275366884 с. 209 - Позоваване на труда

4. Киров, Димитър. Методическо ръководство за учителя по Религия за 3. клас. УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, ISBN 978–619–202– 065–1 , COBISS.BG-ID - 1275367652 с. 222 - Позоваване на труда

5. Киров, Димитър. Методическо ръководство за учителя по Религия за 4. клас. УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, ISBN 978–619–202–067–5 , COBISS.BG-ID - 1276261348 с. 214 - Позоваване на труда

1. Дечев, З. Педагогическата игра в обучението по религия в началното училище : история, теория, методика. Изд.-во „Димант”, Бургас, 2011, с. 504. ISBN 978-954-731-414-6. COBISS.BG-ID 1244782052 Цитиране на с. 244

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/