Съвременни аспекти на педагогическите принципи в катехезите на св. Кирил Йерусалимски


Легкоступ, Магдалена (2010) Съвременни аспекти на педагогическите принципи в катехезите на св. Кирил Йерусалимски Сп. “Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2, 2010


 Студията представя катехизацията като централен проблем на Църквата, тъй като наставлението в истините на вярата се отнася до реалността на дълбоката вяра. Предава се съдържанието на евангелското благовестие като действена покана за духовно преобразуване, за съчетаване с Христа и включване в Божествения живот чрез тайнствата на християнското посвещение: Кръщение, Миропомазване и Евхаристия. Осъществява се актуален дидактико-богословски прочит на катехезите на св. Кирил Йерусалимски като се извеждат педагогическите принципи в неговата катехизическа дейност с цел по-ясното разбиране на възможните перспективи в развитието на православното образование днес. Обосновава се адаптираното им прилагане в съвременните условия като важна предпоставка за реално осъществимата и адекватна катехизическа дейност в живота на съвременната Църква.
  Доклад
 св. Кирил Йерусалимски, катехизация, принципи, Кръщение, Църква, съвременност


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4155
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/