Приятели с цветовете (съавтор), учебник за трета група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, 32 стр, ISBN 978-954-426-814-5; COBISS.BG-ID 1233327588


Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с цветовете (съавтор), учебник за трета група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, 32 стр, ISBN 978-954-426-814-5; COBISS.BG-ID 1233327588 издателство Анубис, София


 учебник за трета група на детската градина,
  Учебник / Учебно помагало
 детска градина, трета група


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  4152
 Пламен Легкоступ

1. Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя. - // Електронно списание за наука, култура и образование. 2014, 2, c. 61- 66.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/