Театрализираната игра и художественият текст като педагогически фактор


Гълъбова-Маринова, Мила (2004) Театрализираната игра и художественият текст като педагогически фактор Сб. “120 години предучилищно възпитание в България”, В. Търново: Слово, с. 346-351, ISBN 954-439-796-5


 Словесното изкуство като театрализирана игра посвещава детето в предучилищна възраст в основни механизми и процеси на универсалния културен текст. Играта приказка с куклен персонаж постига както конкретно практически, така и модерни педагогически попадения.
  Статия
 Театрализирана игра, художествен текст, познание, изкуството-игра
 Издадено
  4149
 Мила Гълъбова-Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/