Асен Босев и хумористичното начало в българската поезия за деца


Гълъбова-Маринова, Мила (2004) Асен Босев и хумористичното начало в българската поезия за деца сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 4, с. 44-45


 Творчески профил на Асен Босев в българската поезия за деца
  Статия
 хуморът в поезията за деца
 Издадено
  4146
 Мила Гълъбова-Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/