Българският сонет: Литературен контекст, типологични модели, жанрово-генетично ядро


Гълъбова-Маринова, Мила (2000) Българският сонет: Литературен контекст, типологични модели, жанрово-генетично ядро С., Бълг. писател, ISBN 954-443-388-0, 130 с.


 Литературен контекст, типологични модели, жанрово-генетично ядро на българския сонетен жанр. Проследяват се изворите и тенденциите в еволюцията на специфичния лирически модел. Изтъкнати са шедьоврите и техните преображения.
  Монография
 оригинално изследване на жанра сонет от гледище на историческата поетика
 Издадено
  4145
 Мила Гълъбова-Маринова

1. Кръстев, Е. Методика на обучението по литература. Пловдив: Изд. Контекст, с.80 – Изучаване на сонет

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/