Дидактичните игри в практичното изучаване на конкретното дете


Велев, Георги (2001) Дидактичните игри в практичното изучаване на конкретното дете сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 2


 Дидактичните игри в практичното изучаване на конкретното дете
  
 велев,георги
 
  4144
 Георги Велев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/