От проблем към проблем


Велев, Георги (2006) От проблем към проблем В. Търново, изд. FABER


 От проблем към проблем
  Монография
 велев,георги
 
  4132
 Георги Велев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/